Back to Top

Leader toetus

Projekti nimetus: Mertex Mets OÜ tegevuse laiendamine ja uute teenuste turule toomine

Rahastamise allikas

punkt Meede: Leader projektitoetus

punkt Strateegiameede: 1 Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine

punkt Kohalik tegevusgrupp: Pärnu Lahe Partnerluskogu

punkt Projekti kogumaksumus: 44 987.48 €

punkt Toetuse summa: 19 947.71 €

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti eesmärgiks on Mertex Mets OÜ tegevuse laiendamine ja tegevuspiirkonnas uute teenuste turuletoomine. Läbi projekti luuakse piirkonnas uusi töökohti ning samas hoitakse kokku kulusid teenustelt, mida projekti tulemusena enam sisse ostma ei pea.

Projekti käigus soetatakse täisautomaatne ketiterituspink Triplematic, mis on mõeldud nii käsimootorsae kui ka harvesterisae keti teritamiseks. Uue teenusena pakume saeketi teritamise teenust koostööpartneritele ja ka eraisikutele. Luuakse uus töökoht. Ketiterituspingi ostmise aeg – detsember 2018; pärast töötaja väljaõpet pakutakse ketiteritamise teenust – alates veebruar 2019.

Projekti toel soetatakse 5T tõstejõuga CXT-tüüpi sildkraana. Sildkraana paigaldamine võimaldab tegevuspiirkonnas suurte raskemasinate remonti ja hooldust, mille käigus on vaja suuri ja raskeid masinaosi tõsta ja teisaldada kraana abil. Varem tegevuspiirkonnas selline võimalus puudus ja töökojapinda tuli rentida mujal. Nüüd saame enda ettevõtte masinad korras hoida kohapeal, mis toob kaasa kulude kokkuhoiu ning tagab ergonoomilisemad töötingimused töötajatele. Samuti pakume teenusena võimalust rentida töökojapinda koos sildkraana kasutamisega just raskemasinate remondiks. Sildkraana paigaldamise periood – märts-aprill 2019. Projekti abil ostetakse loodavasse kaugkontorisse printer, sülearvuti, televiisor, mille tulemusena luuakse võimalus koosolekute ruumi paremaks kasutamiseks. Kontoritehnika olemasolu võimaldab pakkuda printimise, koopiate valmistamise ja skanneerimise teenust. Samuti tagab see sujuvama ja kiirema suhtluse klientidega. Edaspidi on planeeritud ürituste korraldamine, mille juures on vajalik ja otstarbekas kasutada kontoritehnikat. Tehnika hankimise periood – mai-juuni 2019.

Projekti toel ostetakse uus kodutehnika kontorihoone kööginurka ja on võimalik välja rentida koosolekusaal koos kontoritehnika ja kööginurgaga, kuhu saab vajadusel ka toitlustust korraldada/tellida. Samuti on kööginurga sisustamine võimalus erinevate ürituste tõhusamaks ja mitmekesisemaks korralduseks. Kööginurka ostetakse külmkapp, keraamiline pliit, nõudepesumasin, veekeetja, kohvimasin, grill. Köögitehnika eeldatav soetamise periood mai-juuni 2019.

Projekti käigus parendatakse kontorihoone tingimusi: vahetatakse amortiseerunud aknad ja uksed, läbi mille muutub hoone soojapidavaks ning ettevõte säästab küttekuludelt. Samuti renoveeritakse II korruse tualetruum. Hoone soojemaks muutmise tulemusena saab ruumid kasutusele võtta ning hakata uusi teenuseid pakkuma. Planeeritud renoveerimistööde teostamise periood – jaanuar-mai 2019.