Back to Top

Pärnu Linna Ettevõtlustoetus

Projekti nimetus “Tõstamaa osavalla metsandusvaldkonna väikeettevõtete ühisprojekt: FinnMetko2018 messi ja Soome Metsa muuseumi külastus”.

Toetuse summa 1957.36 €, omaosalus 1015.87 €. Projektis osalesid Tõstamaa osavalla väikeettevõtted Mertex Mets OÜ, Harjase OÜ, Tekamer OÜ. Õppereisil “FinnMetko 2018 messi ja Soome Metsa Muuseumi külastus” osales kokku 12 inimest kolmest Tõstamaa osavalla väikeettevõttest.

Projekti mõju ettevõtetele:

Leiti uusi koostööpartnereid, kelle kaudu tellida uut tehnikat või varuosasid ning seda soodsamalt, kui läbi kohalike vahendajate. Messil oli väljas palju huvipakkuvat tehnikat, millega oli messil võimalik tutvuda ja mida lähemalt uurida ja n-ö oma käega katsuda. Ühisprojektis osalenud väikeettevõtted on peale messikülastust kindlasti üheskoos konkurentsivõimelisemad olles valmis täitma sihtturu nõudlsust laiema teenuse valikuga. Messil kohtuti ka eelmiste aastate koostööpartneritega ning arutati võimalusi edasiseks koostööks. Soome Metsa Muuseumi giidituuri käigus saadi põgus ülevaade Soome riigi metsamajandamise poliitikast tänapäeval.