Back to Top

Kasulikud lingid

Kasulikud lingid:

Maksu- ja Tolliamet – Metsainfo, müügitehingu deklareerimine – http:////www.emta.ee/et/eraklient/maa-soiduk-mets-hasartmang/metsa-voorandamisest-saadud-tulu-deklareerimine

E-metsateatise esitamine – https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/keskkond_2/metsateatise_esitamine

Keskkonnaamet – Paberkujul metsateatise esitamine, info – http:////www.keskkonnaamet.ee/teenused/metsandus-2/metsateatis/

Erametsakeskus – www.eramets.ee

Metsaselts – www.metsaselts.ee

Metsaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011016?leiaKehtiv

Metsamajandamise kava koostamine (meie koostööpartneriks on metsakorraldusettevõte Taxatio):  http:////www.taxatio.ee/#!metsamajandamiskava/c1zlj